Libertarijanski klub - Libek raspisuje

konkurs

za novi stručni seminar

EKONOMIJA ZA ISTRAŽIVAČKE NOVINARE

Prijavi se!

S velikim zadovoljstvom predstavljamo vam konkurs za naš novi stručni seminar koji Libek organizuje u saradnji sa Centrom za međunarodno privatno preduzetništvo (Center for International Private Enterprise CIPE):

EKONOMIJA ZA ISTRAŽIVAČKE NOVINARE

Zamisao seminara je da istraživačkim novinarima


- Približimo složene društveno-ekonomske pojave,

- ukažemo na najizazovnije procese u našoj privredi,

- zajedno protumačimo ekonomske zablude i manipulacije u javnosti

- ponudimo praktične savete kako da se unapredi istraživanje ovih pojava.Cilj seminara je osnaživanje nezavisnog istraživačkog novinarstva. Odabranim programskim celinama težićemo da polaznicima olakšamo njihov budući istraživački rad na širokom polju ekonomije.

Seminar


EKONOMIJA ZA ISTRAŽIVAČKE NOVINARE
podeljen je u četiri programske celine/sesije:1. Državna preduzeća, fiskalna politika i subvencije

2. Socijalna politika, PIO fond, problem siromaštva

3. Trgovina i globalizacija – dobitnici, gubitnici i najveći sporovi u trgovinskim procesima

4. Analiza finansijskih izveštaja – tehnički saveti i šire instrukcije.


Program je primarno namenjen istraživačkim novinarima različitog nivoa znanja. Ne postoji ograničenje po pitanju godina. Osim Libek tima, instruktori na seminaru biće istaknuti stručnjaci iz relevantnih oblasti.

Istraživačkim novinarima koji dolaze iz drugih gradova omogućeno je i refundiranje povratne karte za svaku od programskih sesija.

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju svi zainteresovani novinari iz Srbije.

Konkurs traje do 31. avgusta


Program počinje 4. septembra i traje do 25.,a odvijaće se utorkom od 19 časova.

Učesnici koji uspešno završe program dobijaju sertifikat o pohađanju programa ekonomskog novinarstva uz mogućnost dobijanja ličnih preporuka od naših predavača.

Prijavi se!